Slow connection? Skip.
Stejně jako ostatní stránky, i my používáme cookies.
Konfigurácia


ePrídavné zariadenie
Mini uhlová metla - Preskúmaj 360°
Preskúmaj 360°
Stavebníctvo

Mini uhlová metla

Prehľad

Uhlová metla umožňuje rýchle odstránenie nečistôt z povrchu chodníka, príjazdových ciest, parkovísk, skladov. Vyčistí nielen špinu, piesok, štiepky, ale aj sneh a to rýchlo a bez námahy.

Pripojenie
Umožňuje čistiť malú, alebo veľkú plochu s malým úsilím a v krátkom čase
Uhlová metla môže byť vybavená kropením, ktoré značným spôsobom znižuje prašnosť
Uhlová metla je vybavená opornými nohami pre zaistenie jej stability pri odstavení
Vyklonenie metly môže byť mechanické alebo hydraulické
Technická špecifikácia
Pripojiteľné k
Typové označenie
Šírka 850 mm33.5 in33.5 in
Priemer kartáča 400 mm15.7 in15.7 in
Spôsob vyklonění hydraulicky
Úhel vyklonenia +-20°
Výkon 2.8 kW3.8 HP3.8 HP
Napätie 48 V
Prietok hydr. oleja 25 l/min6.6 gal/min6.6 gal/min
Tlak hydr. oleja 150 bar2 176 psi2 176 psi
Hmotnosť 140 kg309 lb309 lb
###message