Slow connection? Skip.
Stejně jako ostatní stránky, i my používáme cookies.
Konfigurácia

Pracovitost, zodpovědnost, kreativita, spolehlivost…

Základním svatebním kamenem našeho úspěchu je PRACOVITOST.

Život nás naučil, že bez práce nelze nic vybudovat. Nelze se posunout dál. Nebojíme se dřiny, protože ta přináší úspěch. Vývoj, inovace, výroba, obchod, marketing. To vše posouváme mílovými kroky kupředu.

„Pracuji hodně a tvrdě. Ale věřím, že racionálně, zdravě a efektivně. Práce je pro mne hnacím motorem, motivací i zábavou. Přál bych si, aby má rodina sdílela shodné životní hodnoty a v mých projektech pokračovala,“ říká Martin Havrda, předseda představenstva FIRSTGREEN Industries.

Práce by však byla k ničemu, kdybychom nebyli také stoprocentně ZODPOVĚDNÍ. Nejsme totiž jen firma, která je ekonomicky úspěšná. Jsme lidé a záleží nám na ostatních. Záleží nám na našich zaměstnancích, spolupracovnících. Záleží nám na partnerech a zákaznicích. Záleží nám na zemi, ve které podnikáme. Platíme své závazky a nehledáme žádné mezery v systému. Záleží nám na našem okolí, přírodě, našich dětech a světě okolo nás. Jsme zodpovědná firma se vším, co k tomu patří.

K základním hodnotám jsme byli ovšem nuceni přihodit ještě notnou dávku KREATIVITY. Bez ní bychom nedokázali vyvinout světově unikátní stroje.

„Jako kluk jsem ve školce přidělával na autíčka malé elektrické motorky a světla, což se nesetkávalo s pochopením mých učitelek. Táta mě různými servomotůrky zásoboval naštěstí i nadále. Díky němu jsem již od malička vymýšlel nová kreativní řešení zdánlivě omšelých a jednoduchých problémů.“ Také byly začátky našeho hlavního vývojáře Jána Hanese. A ty přetrvaly až do současnosti.

Vymýšlet nová řešení nás baví. Proto jsou naše stroje postaveny jako modulární. A proto jsou spolu se všemi funkcemi dálkově ovladatelné, a to jak přes dálkový ovladač, tak i přes mobilní aplikaci. Díky tomu jsou naše stroje jiné.

Na konci našeho snažení jsou tedy Elise 900 a MiniZ. Fungují skvěle. Bez SPOLEHLIVOSTI bychom totiž nepochodili.

„Od dětství mi v hospodářství mých prarodičů vadila hlavně poruchovost strojů, která prací přidávala nekonečné hodiny navíc. Hodiny přitom znamenají čas, kterého má každý málo. Proto se vždy snažím navrhnout řešeni, které bude čas naopak šetřit. A proto vyrábíme bezporuchové stroje,“ vrací se opět do dětství Ján Hánes.

Proto se snažíme, aby naše stroje fungovaly bezchybně. Aby nebyly poruchové. Aby se s nimi zacházelo jednoduše. Zkrátka, aby lidem ulehčovaly co nejvíce práci.

A to se nám daří…
###message